Service Senter

01

-Termisk spraybehandlingstjeneste.
- Spesialdesign og utvikling av belegg.
-Prosessteknologiutviklingstjenester.

02

Senteret er dedikert til testing av belegg- og beleggmaterialytelse og evaluering av beleggtjenesteytelse, hovedsakelig inkludert kjemisk sammensetningsanalyse, fysisk ytelsestesting,

03

Over 10 produksjonslinjer som inkluderer: vann- og gassforstøvning, agglomerering, spraytørking, sintring, knusing, kledning og etc.